Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo

Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne
Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt


Zarząd Główny
ESPERE 

Zarząd Główny składa się z Przewodniczącego ESPERE, wybieranego przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE oraz 6 członków, wybieranych również przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE. Przynajmniej jedno miejsce w Zarządzie Głównym jest zawsze przyznawane obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej, który jest członkiem ESPERE i startował w wyborach do Zarządu.

W czasie 9. Walnego Zgromadzenia ESPERE (24.11-20.12.2014) odbyły się wybory do władz Towarzystwa. 

Skład Zarządu Głównego ESPERE:

Przewodnicząca: Dr Anita Bokwa, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (email: abokwa () espere.net)

Sekretarz: Dr Peter Domonkos, Uniwersytet Rovira i Virgili, Tortosa, Hiszpania

Skarbnicy: Dr Michael Gauss, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet w Oslo, Norwegia (email: mgauss () espere.net), Dr Elmar Uherek, Instytut Biologii Molekularnej, Moguncja, Niemcy (email: euherek () espere.net)

Członkowie Zarządu:

Dr Susanne Nawrath, Instytut ds Badań Klimatu w Poczdamie, Niemcy (email: snawrath () espere.net)

Prof. Ana Iglesias, Uniwersytet Techniczny w Madrycie, Hiszpania (email: ana.iglesias () upm.es)

Dr Wojciech Maciejowski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska (email: wojciech.maciejowski () uj.edu.pl)