Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo
Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne
Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt


Projekt ESPERE-ENC

Projekt ESPERE-ENC (ENC = Educational Network on Climate) był pierwszą inicjatywą w ramach ESPERE. Projekt był finansowany przez Komisję Europejską i realizowany w latach 2003-2004.

Celem projektu było utworzenie w Internecie Encyklopedii Klimatologicznej dla szkół i wszystkich osób zainteresowanych ta tematyką. Realizowalo go konsorcjum składające się z 11 placówek naukowych, w tym 7 badawczych i 4 pedagogicznych z 7 krajów Europy.

Uczestnicy projektu:


Instytuty badawcze

- Max Planck Institute for Chemistry, Moguncja, niemcy
- Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- Mediterranean Agronomical Institute, Saragossa, Hiszpania
- Hungarian Meteorological Service, Budapeszt, Węgry
- Center for International Climate and Environmental Research, Oslo, Norwegia
- Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Francja
- University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania

Instytuty pedagogiczne

- Gerhard Mercator University, Duisburg, Niemcy
- Friedrich Alexander University,  Erlangen - Nürnberg, Niemcy
- University of Oslo, Norwegia
- Schools Online Ass., Niemcy