Wersja polska

Informacje ogólne

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady Doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpraca

Działalność
Członkostwo
Doradztwo
Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne
Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt


Jak uzyskać członkostwo ESPERE?

Zasady członkostwa ESPERE reguluje statut (§10-17).

Proszę pobrać jedną z wersji
deklaracji członkowskiej

PDF

Wypełnioną i osobiście podpisaną deklarację należy dostarczyć do:

Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe  ESPERE
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Dr Anita Bokwa
Ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków

Fax: +12-664-53-85

Składka członkowska

Wysokość składki członkowskiej została uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE i dla obywateli Polski wynosi 15 zł.