Kontakt

Siedziba:

Zakład Klimatologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 7
30-387   Kraków
tel. (12) 6645327
fax. (12) 6645385

email: a.bokwa @ uj.edu.pl

powrót do polskiej strony głównej ESPERE