Wersja polska

Informacje ogólne 

Władze
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
Projekt ESPERE-ENC
Rady doradcze
   
naukowa
   
edukacyjna
Członkowie
Współpracownicy

Działalność
Członkostwo
Doradztwo
Warsztaty dla nauczycieli
Materiały edukacyjne
Jakość materiałów edukacyjnych
Współpraca
Statut

Kontakt


Główna Komisja Rewizyjna
ESPERE

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności ESPERE ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, i składa odpowiednie sprawozdanie i wnioski Walnemu Zgromadzeniu Członków ESPERE.

Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków ESPERE, w składzie 5 osób. Przynajmniej jedno miejsce w Głównej Komisji Rewizyjnej jest zawsze przyznawane obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej, który jest członkiem ESPERE i startował w wyborach do Głównej Komisji Rewizyjnej.

W czasie 9. Walnego Zgromadzenia ESPERE (24.11-20.12.2014)  odbyły się wybory do władz Towarzystwa. 

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej ESPERE:

Przewodniczący: Dr Ravindra Khaiwal - Uniwersytet w Hertfordshire, Wielka Brytania
(email: r.khaiwal () herts.ac.uk)

Sekretarz: Dr Agnieszka Wypych - Uniwersytet Jagielloński,
Kraków, Polska (email: awypych()espere.net)

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

Dr Xiaobing Xu - Chińska Akademia  Meteorologii, Pekin, Chiny 
(email: xuxb@cams.cma.gov.cn)

Dr Liliana Skublicka - Comox, Kanada (email: ls2004 () interia.pl)

Dr Agnieszka Saramak - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska (email: saramak () autograf.pl)